Stichting Collectieve Verzekeringen Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Meer informatie

Goede collectieve verzekeringen; samen staan we sterker!

Stichting Collectieve Verzekeringen OCW is opgericht voor en door medewerkers van de Ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Als betrokken collega's bieden we u en alle andere medewerkers en gezinsleden van dit ministerie en aanverwante diensten en instellingen de gelegenheid om collectief verzekeringen af te sluiten. Goede, scherp geprijsde verzekeringen met interessante collectieve voordelen.


Meer informatie
lex-de-lange
"Het bestuur staat voor uitgebreide dekkingen tegen een bescheiden prijs.
Lex de Lange, Voorzitter SCVOCW

Verzekeringen regelen

Collega's en gepensioneerden van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de buitendiensten kunnen verzekeringen afsluiten op de website van onze verzekeringspartner Aon. Daar kunt u ook terecht voor vragen over verzekeringen, het doorgeven van wijzigingen en voor toegang tot uw persoonlijke account.

Wijziging polisvoorwaarden AOV Loyalis

Binnenkort ontvang je van Loyalis een brief over de gewijzigde polisvoorwaarden per 1 april 2021. Loyalis heeft de polisvoorwaarden aangepast en herschreven. Een van die wijzigingen is de aanpassing van de leeftijd waarop de premiebetaling stopt. Door een aantal maatschappelijke veranderingen wordt in de laatste 5 jaar voor de AOW-leeftijd vaker gebruik gemaakt van de verzekering. Per 1 april 2021 sluit de AOV hier beter op aan. Loyalis wijzigt daarom de leeftijd waarop de dekking bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid premievrij wordt naar 2 jaar voor AOW-leeftijd. Je betaalt dus langer premie.


Meer weten? Bekijk de video met uitleg op www.loyalis.nl/aov-polisvoorwaarden.


Door deze wijziging is ook de maximale leeftijd waarop jij je kunt aanmelden voor de AOV verschoven. Dit is nu 3 jaar vóór AOW-leeftijd in plaats van 6 jaar. Er kunnen hierdoor nu meer collega’s deelnemen aan de verzekering.


Wil je de verzekering wijzigen of opzeggen door deze verandering? Dat kan. Geef het vóór 1 mei 2021 aan Loyalis door. Ga naar www.loyalis.nl/wijziging.


Heb je nog vragen hierover? Neem dan contact op met Loyalis. Ga naar www.loyalis.nl. Of bel. Dat kan op werkdagen van 8 tot 17.30 uur op telefoonnummer 045 – 645 91 90.


De voordelen van een verzekering via SCVOCW

Dankzij collectieve inkoop
lage premies

Verzekerden via SCVOCW kunnen dankzij de collectieve inkoop verzekeringen afsluiten tegen gunstige premies.

U profiteert van goede
dekking

SCVOCW heeft met Aon een pakket verzekeringen samengesteld met uitstekende voorwaarden.

Aon bemiddelt bij
geschillen

SCVOCW werkt samen met verzekeringsmakelaar Aon. Bij geschillen bemiddelt Aon voor een goede oplossing.